Wat als er kinderen en ouders leuke ideeën hebben op onze school? Daar gaan wij graag mee aan de slag!
Vorig schooljaar kwam zo de idee tot stand om in de tuin van de school wat meer te doen rond fietsbehendigheid, maar vooral ook om het bewegen bij kinderen te stimuleren. Uit onderzoek blijkt immers dat de jongsten onder ons tegenwoordig heel wat tijd zittend doorbrengen en dat ook op school. Verder is onze schoolbuurt niet zo ideaal om kleine kinderen te leren fietsen..

Als school zagen we er wel wat in om een ‘strappad’ in de tuin aan te leggen. Op dat pad kunnen de kinderen dan leren fietsen en omgaan met verkeerborden en regels.

Zo’n idee is erg leuk, maar natuurlijk is hier ook een prijskaartje aan verbonden… Van het schoolbestuur kregen wij te horen dat onze tuin zeker avontuurlijker en beweeglijker mag worden, maar dat daar geen extra centen naartoe konden gaan (omwille van de bouwwerken die er
zitten aan te komen. Ook leuk natuurlijk!)

Daarom besloten we om zelf te gaan zoeken naar sponsoring en subsidies.
Aan de grote poort van de school staat daarom een strappadpaal! Deze laat ouders en kinderen mee supporteren en volgen hoeveel centen we al hebben… en hoeveel we nog nodig gaan hebben.

Maar we hebben goed nieuws: onze wafelverkoop bracht deze editie 3900 euro op. Verder hebben we nog de inkomsten van het schoolfeest en de quiz vorig schooljaar en kregen we reeds subsidies toegekend van Cera Foundation, de Stad Leuven en van de provincie Vlaams-Brabant!! Fijn ook om te zien dat er voor de verjaardagen ook af en toe een centje wordt meegegeven of gestort!

Wij zijn jullie daar enorm dankbaar voor en geven jullie dan ook een kijkje in de plannen van ons tuinavontuur voor 2,5 tot 12 jaar:

  • Begin oktober: In de klassen werden de kinderen (vanaf K2) bevraagd naar dromen en wensen in verband met de tuin.
  • Half oktober: de werkgroep speelplaats voor ouders en leerkrachten werd opgericht
  • 12 november: we vergaderden voor het eerst met ouders, leerkrachten, directie en landschapsarchitect Bert van Atelier Parkoer (die we dankzij de Stad Leuven onder de arm kunnen nemen). Daarbij hielden we rekening met de wensen en ideeën van kinderen, ouders
    en leerkrachten. We plannen de tuin nog ervaringsgerichter te maken en het strappad zal dienen om verschillende zones in de tuin te maken op een zo natuurlijk mogelijke manier. We willen immers het groene karakter ervan zo goed mogelijk behouden.
  • Nadat een eerste plan werd getekend, koppelen we dit terug naar de kinderen van de school en de werkgroep en passen we aan waar nodig.